Organizačná štruktúra:

1. Sekcia výkonnostného a vrcholového športu

Táto sekcia je určená pre aktívnych športovcov, ktorí sa pravidelným tréningom pripravujú na športové súťaže a reprezentujú ŽU na rôznych domácich, aj medzinárosných športových podujatiach.
Oddiely a kluby:    Basketbal mládeže        kontaktná osoba:    Dr. Milan Rožánek         rozmil@mail.t-com.sk           
                            Basketbal muži                                          Ing. Dejan Miš               faith@aldeasa.sk
                            Džudo                                                       Ing. Ludo Jambrich         ludo@dzudo.sk       
                            Florbal                                                       Dr. Tomáš Hrnčiar         Tomas.Hrnciar@utv.utc.sk                       
                            Karate                                                       Ing. Jozef Cisárik           Jozef.Cisarik@za.drsr.sk
                            Lyžovanie                                                  Rudolf Kasman              rudolf.kasman@sk.schindler.com
                            TaekWonDo                                               Ing. Mário Bačík            mbacik@licitor.sk
                            Volejbal ženy                                             Ing. Jaroslav Kovalík       skzu@uniza.sk
                            Volejbal muži                                             Bc. Jan Stuchlý             janstuchly@post.sk
 
2. Sekcia masového a rekreačného športu
Táto sekcia nazývaná aj „Šport pre všetkých“ je určená pre študentov a zamestnancov ŽU, ktorí chcú pravidelne športovať a využívať možnosti, ktoré poskytuje ÚTV vo svojich objektoch s cieľom zlepšovať sa vo svojej športovej špecializácii a možnosťou zúčastňovať sa masových akademických športových súťaží.

Zahŕňa tieto športy:

Comments