Členstvo v AC Uniza

Výhody členstva v AC UNIZA

1. Zľavy na telovýchovné služby (platí pre výkonnostných športovcov na základe predloženého zoznamu potvrdeného predsedom oddielu).

2. Možnosť tréningov na športoviskách ÚTV ŽU

(platí pre študentov, ktorí budú reprezentovať ŽU na akademických, celoštátnych, či medzinárodných súťažiach)

3. Možnosť reprezentovať ŽU na akademických súťažiach rôznej úrovne od majstrovstiev ŽU až po medzinárodné súťaže.

4. Úspešní športovci môžu získať od dekana svojej fakulty motivačné štipendium.


Členské poplatky

 Status Členský poplatok
 Študenti ŽU prihlásení na výučbu telesnej výchovy  bez poplatku
 Ostatní študenti ŽU
 2 EUR
 Doktorandi a zamestnanci ŽU  4 EUR
 Ostatní (vek do 27 rokov)
  2 EUR
 Ostatní (vek nad 27 rokov)  4 EUR

Postup získania členstva

  1. vyplniť prihlášku
  2. dovzdať prihlášku na sekretáriát ÚTV
  3. vyzdvihnúť si preukaz člena na sekr. ÚTV

ĉ
Ludo Jambrich,
Apr 11, 2008, 8:12 AM
Comments